Autoři

Vytvoření souboru osobností a ankety významně napomohli:

Prof. Ing. Radim Čajka (VŠB TUO Ostrava), Ing. Milan Čejka (SPŠ Josefa Gočára Praha), Ing. Zdenka Fridrichová (VŠB TUO Ostrava), Ing. arch. Jan Fibiger (Nadace ABF Praha), Ing. Jiří Hájek (OP ČSSI Praha), JUDr. Miroslav Hegenbart (Společnost pro stavební právo), doc. Ing. František Kuda, CSc. (VŠB TUO Ostrava), Ing. Bohumil Kujal (Česká společnost vodohospodářská ČSSI), Karolína Mašková (Deltaplan s.r.o.), Ing. Bohumil Pech (OP ČSSI Liberec), akad. arch. Jan Sapák (ČKA), Ing. arch. Radomíra Sedláková (NG), CSc., Ing. Pavel Štěpán (ČSSI), Martin Tomášek (Nadace ABF), Prof. Ing. Ivan Vaníček (ČVUT Praha), Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, Jana Vranová, Ing. Jiří Zima (OP ČSSI Ústí n. L.), Veronika Vicherková, studenti Střední průmyslové školy stavební Josefa Gočára v Praze.