Pravidla

Pravidla internetové ankety
TOP TEN osobností stavitelství a architektury 1865 - 2015
(anketa k 150. výročí SIA o nejvýznamnější stavitele/architekty v uplynulých 150 letech)

A.    Před zahájením hlasování přípravný výbor rozhodl o každém z navržených do výchozího soupisu, zda splňuje podmínky pravidel nominace a účasti v hlasování.

B.    Kritéria pro nominaci do hlasování v anketě:

  • Osobnost se svým mimořádně kvalitním architektonickým (projektovým), inženýrským nebo stavitelským dílem na území Čech, Moravy a Slezska realizovaným v období 1865 – 2015 významně pozitivně zapsala do vzhledu krajiny, měst nebo obcí (je doloženo krátkým CV a soupisem významných děl).
  • Osobnost je obecně vnímána za bezúhonnou.
  • O žijících osobnostech nebude hlasováno.

C.    Nominovaných 150 osob splňujících kritéria je seřazeno v soupisu podle abecedy.

D.    Způsob hlasování:

  • Soupis osobností je pro hlasování  každému  přístupný od 1. 9 .2015 do 30. 10. 2015 na www.150letSIA.cz.
  • Hlasy lze dát jedné nebo max. 10 osobnostem.
  • Každý může dát celkem max. 10 hlasů.

E.    Vyhodnocení hlasování:

  • Hlasovat lze pro všechny osobnosti ze soupisu do 10. 10. 2015.
  • Od 11. 10.2015 bude soupis osobností zúžen a dále bude možno hlasovat jen pro osobnosti, které do té doby získají nejvíce hlasů.
  • Výsledky hlasování budou poprvé oznámeny na SLAVNOSTNÍM SETKÁNÍ k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“ v Betlémské kapli dne 31. 10. 2015.
  • Vybraných pět hlasujících získá na rok 2016 všechny členské výhody člena Českého svazu stavebních inženýrů.